ЧАСТНА МАРКА/СЪВМЕСТНО БРАНДИРАНЕ

Подкрепяме ви от избор на продукта до опаковката

Ноу-хау като марка.

 

МЕД ТРЪСТ не само разпространява продукти под търговската марка Wellion в над 70 страни по света, но и също произвежда продукти специално за тези страни (частна марка). Освен това МЕД ТРЪСТ работи заедно (съвместно брандиране) с други фирми, като доставя продукция под тяхно име. Преимуществата за всички са ясни: В интерес на стабилен растеж МЕД ТРЪСТ е в състояние да навлезе в нови пазари, като същевременно предоставя високо качествените си продукти още по-всеобхватно. Нашите партньори пък печелят от нашето ноу-хау, наложило се от десетилетия.

 

Администрацията на Левада Мед препоръчва закупуването на Левитра в България