ЛОГИСТИКА И СПЕЦИАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Специфични доставки и фактуриране

Център на успех.

 

Поради различните начини на доставка в системата на здравеопазването и различните правила на здравно-осигурителните каси, МЕД ТРЪСТ е разработил ефективна система за доставки.

МЕД ТРЪСТ поема всичко за грижата за клиента на здравно-осигурителните каси – от рецептата издадена от лекаря в болницата или в кабинета на ОПЛ до доставката на всеки три или шест месеца. В допълнение се осъществяват и индивидуални доставки на други интервали, за да се покрият нарастващите изисквания на потребителите.

Голяма част от административните услуги, които предоставяме, се състои и виздаване на документи към различни здравно-осигурителни каси. Това се прави ежемесечно при поискване с детайлен списък на предоставените услуги.

МЕД ТРЪСТ извършва подобни услуги и към големи глобални фармацевтични и медицико-технологични компании по света. Нашият отдел обслужване на клиенти в централата на фирмата проследява прецизно всички поръчки и запитвания. След това от логистичния център на МЕД ТРЪСТ поръчките тръгват обикновено в същия ден и на следващия са в ръцете на клиента.