Научен маркетинг

Крайъгълен камък на нашия успех

Наука, която генерира знания.

 

Научният маркетинг е основа на нашия успех.

Ние използваме в нащата дейност последните стандарти, приложими към медицинските изделия и ин-витро диагностиката за диабета. Чрез клинични изпитания, отговарящи на текущите норми и стандарти разработваме нови продукти и усъвършенстваме същесвуващите. В допълнение, нашите продукти се изпробват в независими центрове, като Клиника ISALA, Холандия, с цел удостоверяване отличното качество и точност на продуктите.

Надеждността на нашите продукти с марка Wellion, е потвърдена и от много държавни институции в различни страни, чрез независими изследвания (round robin testing). Ежегодно наблюдаваме обратната връзка от пазара (доклади за следпазарно наблюдение) и постоянно използваме информацията за разработване на нови продукти. Използваме получените данни за да изготвим печатни материали, които са в неоценима помощ за здравните специалисти и крайните потребители. Чрез отдела за научен маркетинг осъществяваме редовно и обучителни семинари.